Korona drar opp kvartalstall: 10 000 dagsverk gikk tapt i sykdom

Foto: Nav