Sjåfør får ros: Kan stoppe blodvannet fra å renne ut på E6

Laksetraileren hadde montert en oppsamlingstank under lastebilen for å samle opp blodvannet fra laksen. Foto: Statens vegvesen