Stenger seg inne etter å ha fått korona igjen

foto