Klorforsøket i Driva: Drepte alle lakseparasittene

foto