GORSETGRENDA: Kjøperen, en person fra Trondheim, har betalt 2 millioner kroner for 1 mål tomt i området som setter en helt ny standard for hyttefelt i Oppdal.

Det er grunneierne Sissel og Hans Petter Rogstad, Inger og Dag Gorseth, Ovar Ottesen, Ingrid Bjerke og Ivar Arne Hagen og Ingrid og Kjell Braut som samarbeider om å etablere Oppdals mest eksklusive hyttefelt.

I reguleringsplanen har de fått godkjent 62 hyttetomter. Hans Petter Rogstad sier at interessen for å kjøpe tomt er stor, og han har gjennom selskapet Gorsethusa A/S allerede solgt 4 tomter - alle i meget høy prisklasse. Tomtene er solgt til folk som bor i Trondheim.

Svært lettsolgt

Nærmest daglig blir han kontaktet av interesserte tomtekjøpere, og han anser Gorsetgrena for å være et svært lettsolgt hyttefelt. Han ser ikke bort fra at det vil bli solgt flere tomter i nærmeste framtid.

– Vi startet arbeidet med å få infrastrukturen på plass først på nyåret. Vi bygger nå vei, vann, avløp og legger ned elektriske kabler. Vi legger ned ca. 200.000 kroner pr. tomt i infrastruktur. Til sammen ca. 11 - 12 millioner kroner for hele feltet. De første tomtekjøperne har signalisert at de vil starte byggingen av sine hytter rundt 1. september, sier Hans Petter Rogstad.

Viktig med kulturbeite

Han er ikke direkte overrasket over interessen for å kjøpe tomt i Gorsetgrenda. Hyttefeltet har enestående vakker utsikt og arealene mellom hyttene vil fortsatt brukes til kulturbeite, det ligger sentralt til tett ved Stølen skisenter og avstanden til butikker og kulturtilbud i Oppdal sentrum er kort.

– Kjøperne så langt har forvisset seg om at arealene mellom hyttene vil bli brukt til kulturbeite i all overskuelig framtid. Kjøperne vil ha beitende dyr slik at arealene holdes i hevd og ikke gror igjen, sier Hans Petter Rogstad.

Markedet bestemmer tomteprisen

Selgerne har gjennom reguleringsplanen formulert rammebetingelser for hvordan hyttene skal utformes, og Hans Petter Rogstad er overbevist om at hytteområdet blir Oppdals mest eksklusive når det står ferdig utbygd.

– Tomteprisen er høy, det skal innrømmes - men den avspeiler bare hva markedet nå er villig til å betale for slike eksklusive hyttetomter. Jeg vil ikke bli overrasket om vi selger flere hyttetomter i 2 millioners-klassen, sier Hans Petter Rogstad.

Foreløpig er ikke feltet annonsert ut i markedet. Det vil ikke bli gjort før infrastrukturen er på plass i løpet av september. Likevel står interesserte kjøpere nærmest i kø for å sikre seg tomt i Oppdals mest eksklusive hytteområde.