randi.kalseth@opdalingen.no

450 50 440

OPPDAL: Arne Egil Botnan kjøpte tidligere i høst slakterianlegget på industriområdet for tre millioner kroner, i den hensikt å ha sitt eget mekaniske verksted.

Botnan driver Kakken Auto på Innset, og trenger mer plass til mekking, som han sier.

Grilstad, som solgte anlegget, solgte også slakteutstyret der inne, men disse ble solgt hver for seg.

Slakthuset Eidsmo og Dullum AS tenkte å kjøpe utstyret, og var på befaring her i Oppdal, da de kom i prat med den nye eieren. Resultatet av den samtalen, og et par samtaler til, ble at kvålsslakteriet inngikk intensjonsavtale med Botnan om å leie bygget og utstyret. Dermed kan Eidsmo Dullum AS etablere seg i Oppdal.

Ikke intensjonen

– Dette var ikke mine tanker med anlegget, sier Botnan.

Han er imidlertid svært fornøyd med utviklingen i saken.

– Ting har gått veldig fort i svingene, og jeg synes vi har kommet fram til en kjempeløsning.

– Vil det lønne seg for deg?

– Ikke i det hele tatt, ler Botnan.

– Men samfunnsmessig vil det lønne seg. Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå forbi.

Han forteller at det gikk svært fort i svingene.

– Pang–pang–pang, og så var det liksom på plass, alt i hop.

Bonde selv

Botnan er selv sauebonde, og driver mekanisk verksted ved siden av. Ifølge skattelisten tjente Botnan 165.687 kroner i fjor.

– Jeg er reparatør, konstruktør, og bonde.

– Og nå også investor?

– Det er som en ser det.

– Du er fremdeles i beit for plass?

– Ja, men Oppdal var mer i beit for slakteri, enn jeg var for verkstedplass.

En gledens sak

Ordfører Ola Røtvei har kjempet for fortsatt slakteri i Oppdal siden han fikk beskjed om nedleggelsene i 2008. Han er svært fornøyd med at Eidsmo Dullum starter opp i Oppdal.

– Det er alltid artig å lykkes i næringssaker. Nye arbeidsplasser er alltid stort for meg.

Nå håper han oppdalsbøndene vil slutte opp om slakteriet.

– Alt er lagt til rette for at bøndene nå kan få slakte lokalt. Vi må også satse på at vi må hente inn noe utenfra, sier ordføreren.

Les mer om det nye slakteriet i dagens utgave av Opdalingen.