OPPDAL: Ivar Bøe fra barnevernstjenesten i Oppdal stiller seg kritisk til at en talsperson fra det kongolesiske miljøet i Oppdal sier til Opdalingen at de fleste afrikanske familier har problemer med barnevernstjenesten.

– De fleste afrikanske familier i Oppdal greier seg uten hjelp fra barnevernstjenesten. Derfor vil de ikke kjenne seg igjen i dette utspillet.

Han mener det er viktig å passe seg for å øke gapet mellom folk i lokalsamfunnet.

– Vi må ikke forsinke integreringen.

Må nyansere

Bøe sier at en debatt om rasisme i Oppdal vil være nyttig, men at den må nyanseres.

– Det er en risiko for at man er for raske til å bruke begrepet rasisme, der det er vanskelig å forstå forskjellene mellom kulturer.

Dialog er viktig. Det er viktig å forstå hverandre.

Andre metoder

Når det gjelder forståelse, benytter Bøe et eksempel:

Andre kulturer benytter for eksempel oppdragelsesmetoder som er ulovlige i Norge.

– Når vårt samfunn tar fra foreldrene virkemiddelet å slå barn, opplever de at de mister myndigheten som foreldre.

Norske foreldre har et helt spekter av andre virkemidler i oppdragelsen som andre med bakgrunn i andre kulturer ikke har.

Han minner om at det heller ikke var uvanlig at man slo sine barn i den norske kultur, for bare en generasjon eller to siden.

Integreres langsomt

Ivar Bøe forteller at barnevernstjenesten har hatt flere temamøter med voksenopplæringen, der de har møtt folk fra ulike kulturer og informert om det norske samfunnets holdning til ulike tema, fra kvinnerollen til mannens rolle i oppdragelsen.

Noen er konservative, andre er åpne.

– En del mannfolk med annen kulturbakgrunn skifter bleier og støvsuger gulvet, men de forteller ikke det i hjemlandet, eller til andre menn.