OPPDAL: Innhold, bestillinger, hvordan det blir, program, alt finnes på kulturhusets nettside. Den grafiske profilen er på plass, og folk kan se bilder av byggingen.

Besøk