Både politi og Statens naturoppsyn (SNO) melder om svært gode erfaringer ved de nye snøscooterløypene som er etablert i Norge. Svært få regelbrudd, lyder rapportene. Og en betydelig andel familier benytter seg av løypene.

Etter at Stortinget i 2015 åpnet for at kommuner kan lage snøscooterløyper, er det etablert løyper blant annet ved Hemnes, Røyrvik, Lierne, Grane, Grong, Namsskogan, Åsnes, Rendalen og Tydal. Det jobbes også for å få til snøscooterløyper i Oppdal kommune.

–Ja, det går an å få til løyper. Frihet under ansvar fungerer, sier Olav Martin Mellemsæter (H), som sitter i arbeidsgruppa som jobber med å få på plass løypetrasé for snøscooter i Oppdal.

–Seriøsitet og selvjustis

Mellemsæter tror denne nyheten kan hjelpe arbeidet som er satt i gang i Oppdal.

–Dette viser at en del argumenter mot snøscooterkjøring ikke stemmer. Med den kampen som har vært for å få til løyper flere steder, blir det nok en seriøsitet og selvjustis som fungerer. Det er greit å få konstatert at ting fungerer, forteller han.

Etter at flere løypealternativ i Oppdal ble skrinlagt, blant annet fjellområdet mellom Skardalen–Grytdalen og en trasé nordover fra motorsportsenteret, jobbes det nå med et område øst for E6 på Fagerhaug.

–Administrasjonen jobber med å sende ut informasjon til grunneiere som blir berørt av løypa, sier Mellemsæter.

Ingen klager eller anmeldelser

Etter to sesonger med løyper har myndighetene noe erfaring med bruken av disse. Tilbakemeldingene fra både politiet og SNO–som i stor grad driver med oppsyn og kontroll i løypene–er utelukkende positive. De melder om positive erfaringer og svært lite ulovlig kjøring. Det er omtrent ikke observert spor utenfor løypene.

I løypene i Røyrvik, Grong og Namsskogan i Nord-Trøndelag er det svært gode erfaringer fra myndighetenes side.

–Inntrykket er at det er familiefolk som bruker løypene. Vi har heller ikke noe inntrykk av fartsglade scooterførere som herjer i eller utenfor løypene, sier lensmann Birger Håpnes i Grong.

Heller ikke lensmennene i Hemnes, Tydal og Rendalen har registrert noen lovbrudd eller mottatt klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk sist vinter.

I Åsnes i Hedmark er det SNO som har størst erfaring med bruken av de nye løypene. Erik Ydse, seniorrådgiver tilsyn i SNO, forteller at de til sammen kontrollerte 129 scootere sesongen 2015/16 og 2016/17.

–Vi har ikke funnet et eneste regelbrudd. Alle hadde hjelm, kjørte med riktig førerkort og det er ikke observert kjøring utenfor løypene, sier han.

En annen av de med god erfaring er politiførstebetjent Joar Kløvjan ved lensmannskontoret i Lierne i Nord-Trøndelag.

–Det har ikke kommet inn anmeldelser eller klager etter at de nye løypene ble tatt i bruk i 2016. Vi har vært på befaringstur i løypa sammen med kommunen. Den lokale snøscooterklubben har gjort en kjempejobb med merking og rydding av løyper, sier politiførstebetjenten.