OPPDAL: Bare Håvard Melhus har søkt på stillingen som rektor ved Oppdal ungdomsskole.

Han fungerer allerede i stillingen, og har gjort det siden Ingrid Lien ble organisasjonssef i kommunen på nyåret 2011.

I slutten av mars i år ble Lien fast ansatt i stillingen, som i utgangspunktet var å regne som et arbeidsmiljøtiltak etter mange tunge runder på ungdomsskolen. Dermed kunne rektorstillingen lyses ut for å få en permanent løsning.

Personalsjef Magni Øverås innrømmer at de hadde ventet noen flere søkere til stillingen, men:

– Vi vet jo at den store hopen ikke søker på en slik stilling.

Like inntil søknadsfristen gikk ut fredag var det ytterligere en søker til stillingen, men denne personen trakk seg.

Det er foreløpig ikke diskutert hvorvidt Melhus vil få tilbud om stillingen, eller om kommunen ønsker ny runde for å få et bredere søkergrunnlag.