Kommende mandag starter Lenes Dansesenter en hektisk vårsesong, nå også med en guttegruppe i breakdans. Jan Ødegård

OPPDAL: Lenes Dansesenter startet opp i august 1991 og skulle feiret 15-årsjubileum i fjor. I påvente av at kulturhuset skal stå ferdig, har en imidlertid valgt å forskyve jubileet til da. Det ligger derfor an til en rimelig hektisk vår for godt over 200 dansefrelste jenter og gutter fra Oppdal.

Dans er et «jentefenomen». Også i Oppdal er jentene i klart flertall, men en har også i flere år hatt populære tilbud spesielt beregnet på gutter. I høst var det to rene guttegrupper i streetdans. I vår blir det tre, da en også kan tilby breakdans.

– Vi har knyttet til oss Sten Rune «Stero» Strømberg fra Trondheim som instruktør for en ny gruppe i breakdans, sier Lene Skalleberg. Han er en stor kapasitet på sitt felt, og er instruktør på flere lokale dansesenter og var også involvert i TV-suksessen «Dansefeber».

Tre kvart full

– Det har ryktes at vi skal starte breakdans, og gruppa er allerede tre kvart full, sier Skalleberg.

Totalt vil Lenes Dansesenter ha 22 grupper i vårsesongen; derav 19 jentegrupper, med samlet godt over 200 deltakere. Gruppene er fordelt på ulike sjangre innen dans; fra streetdans og breakdans, via barnedans til jazzballett og klassisk ballett.

Guttene vil helst være for seg sjøl. Her er det gruppe for aldersgruppen seks til åtte år, åtte til elleve og fra 14 til 17. Også de eldste ville helst ha en ren guttegruppe, men interessen for jenter er i ferd med å komme...

– Det var toppen av lykke da vi laget et felles nummer med gutter og jenter under juleforestillingen, sier Lene.

Jubileum

Til våren blir det jubileumsforestilling. Den blir spennende. Her vil en ta fram høydepunkter fra de 15 årene siden starten, framført av dagens elever. To av dem som var med under åpningsforestillingen vil for øvrig også delta.

Anja Karlsvik, som er utdannet danse- og ballettpedagog, skal lage egen koreografi for åtte dansere som er utdannet, eller er i ferd med å utdanne seg innen dans. Også Jeanette Hanson, som deltok som solist for Nasjonalballetten på den første forestillingen, vil være med. Hun er i dag ansatt som pedagog ved dansesenteret.

– Vi har mange dyktige lærere på de forskjellige gruppene. Marianne Abelsen Holdal har valgt å takke for seg siden i fjor, men er erstattet og en er nå godt dekket opp med instruktører. Mange av dem har sjøl vært mangeårige elever ved dansesenteret.