Anton Jenssen blir styreleder i SPIS Grilstad. Selskapet har over 900 ansatte, fordelt på 14 produksjonssteder over hele Norge, og en omsetning på rundt 2,2 milliarder blir den fremste utfordreren i norsk kjøttbransje, heter det i en pressemelding.

Norsk Spekemat, som er eid av Mørekjøtt AS og Sverre Aune (50/50) er en betydelig aksjonær i SPIS, med 15 prosent av aksjene. Familien Malme er for øvrig tungt inne i SPIS.

Vest Eiendom AS, som er den største aksjonæren med 37 prosent av aksjene, eies 100 prosent av Emlam AS som tilhører Heidi og Roger Malme. Emlam AS eier også Mørekjøtt AS 100 prosent.

Grilstad Fabrikker AS eies av Jensen Holding.

– Gjennom denne sammenslåingen etablerer SPIS Grilstad en ledende posisjon innen norsk næringsmiddelindustri. Det fusjonerte selskapet vil ha en operasjonell og finansiell kraft som gjør at SPIS Grilstad vil være meget godt posisjonert til å videreutvikle sine sterke posisjoner i dette konkurranseutsatte markedet, sier nytilsatt konsernsjef Leif Stråtveit.

Stråtveit har tidligere blant annet vært konsernsjef i Kavli, og har mer enn 15 års ledererfaring fra norsk næringsmiddelindustri. I tillegg til Stråtveit vil konsernledelsen i det nye selskapet fra starten bestå av visekonsernsjef Torstein Rønning og fabrikkdirektør Oddbjørn Flataker som får ansvaret for konsernets anlegg.