BERKÅK: Dette er signalene kommunestyret kom med da det i siste møte vedtok å sette i gang en prosess som skal vurdere hyttebyggingen i kommunen. I kommunestyrets enstemmige vedtak heter det at vurderingen må ha relevans til de behov og ønsker som stilles fra hyttemarkedet. Vurderingen skal gjelde både gjeldende og framtidige reguleringsplaner samt eksisterende hytter i LNF-områder.

Les mer i papirutgaven tirsdag.