Flere hundre liter diesel lekket ut i nærheten av vassdrag

foto