Flere jerver felt under årets jakt enn i fjor

foto