Da vi snakket med brannmester Steingrim Falksete fjor høst etter kort tids drift var det bare lovord om det nye sambandet.

Han fortalte da om klokkeklar tale uten bakgrunnsstøy, og store forventninger til bedre dekning.

Nå et år etter innføringen forteller Falksete at de har hatt god måloppnåelse må alle områder, unntatt på dekningsgrad.

– Det er ekstremt dårlig innomhus, som gjør at vi må sende ut mannskapsutkalling også via mobil, forteller han.

Han viser til hendelser der ikke alle i brannkorpset har møtt fordi de ikke har mottatt meldingen.

– Dette er ikke bra, og helt på grensa til forsvarlig, sier Falksete.

– Men når utkallingen er i orden, fungerer det nye sambandet helt utmerket. Ikke minst i samhandlingen med de andre nødetatene, avslutter Falksete.

Nå anses utbyggingen til 5 milliarder som ferdig. Fra 1. mars i 2017 avvikles Direktoratet for nødkommunikasjon, og ansvaret for nødnettet overføres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).