Etter en folkeavstemning der et stort flertall sa nei til sammenslåing med Oppdal, vedtok Rennebu kommunestyre å si nei til den inngåtte intensjonsavtalen med Oppdal.

I sin tilråding viser fylkesmannen til at Rennebu og Oppdal har hatt en positiv prosess, og at kommunene kom langt i å beskrive en ny kommune og hvordan balansen mellom kommunene skal ivaretas.

Gir ny frist for samtaler

Fylkesmannen anbefaler at Rennebu kommune og Oppdal kommune fortsetter dialogen for å se om det finnes mulighet innenfor ny frist 31.12.2016.

På direkte spørsmål om dette fra Opdalingen etter fylkesmannens presentasjon, ga ordfører Ola Øie uttrykk for at det er uaktuelt.

- Vi har kjørt en bred prosess i Rennebu, der vi har hatt innbyggerundersøkelse og folkeavstemning, sa Øie. De to undersøkelsene viste et samsvar i hva befolkningen ønsker, og det har vi lagt vekt på.

- Med sitt vedtak har Rennebu stanset muligheten for en sterk region i sør, uttalte ordfører Kirsti Welander til Opdalingen da fylkesmannen presenterte sin tilråding til ny kommunestruktur i Sør-Trøndelag sist fredag.

Flertall for ny henvendelse til Rennebu

Nå ønsker ordfører Welander å gjøre et siste forsøk på å finne løsninger som kan føre til at det likevel kan være mulig å få til en sterk region i sør allerede i denne runden.

Spørsmålet ble tatt opp på dagens formannskapsmøte, der hun mot Senterpartiets to representanter fikk støtte for å sende en henvendelse til Rennebu om nye samtaler fram mot nyttår.