Avis: Erstatningsordning for pelsdyroppdrettere er klar

foto