Må bygge nye brannstasjoner – de blir mye dyrere enn antatt