Frykter brøyte-ja setter populær skiløype i fare

foto