– Viktig å komme i gang uten ytterligere forsinkelser

Det er uvisst om entreprenøren Johs. J. Syltern blir med videre i arbeidet med å bygge ny firefelts-motorvei gjennom Rennebu. På bildet tatt ved Skauma, ser vi traseen retning nordover. Foto: Johs. J. Syltern AS