I 2023 var 403 tog hver dag rammet av forsinkelse eller innstilling, skriver VG.

Avisen har siden 2014 laget statistikk basert på Bane Nors lister over togtrøbbel og skriver at 2023 er det verste året så langt.

De påpeker at de har regnet på en ganske streng måte, der alle tog som var minst fire minutter forsinket på minst én stasjon, er regnet med.

Togforsinkelser og innstillinger på Oslo S etter feil på en sporveksel i april i fjor. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nå tror Bane Nors nye sjef, tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, på bedring.

– Vi må tro at det blir bedre med så store investeringer vi gjør nå. 2024 representerer et skifte når det gjelder økt innsats på vedlikehold og fornyelse. Hvis jeg ikke kunne si at jeg tror på bedre punktlighet og regularitet, kunne jeg ikke ha jobbet her, sier han.