Varsler underskudd på 8,5 millioner: – Det strammeste budsjettet i vår periode