I tillegg er det viktig at hyttepipen feies regelmessig. Mange slurver med dette: En undersøkelse foretatt av Norsk Brannvernforening viser at en av tre ikke har feid skorsteinen på hytta de siste 10 årene, eller at de ikke husker når det sist ble gjort. Undersøkelsen om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i år. 1300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok.

Mange hytteeiere gjør arbeid på hytta som bare autoriserte fagfolk kan utføre.

- Sett fra et forsikringssynspunkt er det betenkelig at 20 prosent av de spurte gjør elektrikerarbeid og rørleggerarbeid, og at 30 prosent svarer at de gjør arbeid med skorstein og ildsted, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring. Han minner om at elektriker- og rørleggerarbeid skal utføres av autoriserte fagfolk. Montering av ildsted på hytta bør også monteres av sertifisert installatør, og skal innrapporteres til det lokale brannvesen.

Drøyt 40 prosent av deltakerne i undersøkelsen oppgir at de sjekker røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk. Dette tallet burde vært langt høyere ifølge administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

- En røykvarsler melder selv fra når batteriet må byttes. Om dette har skjedd i en periode hvor hytta står tom, så kan batteriet ha tømt seg helt. Da fungerer ikke røykvarsleren neste gang man kommer. Alle burde derfor ha som fast huskeregel å teste røykvarsleren hver gang hytta tas i bruk, sier Kalheim.

Fakta:

I påsken blir det gjennomført en informasjonskampanje om forebyggende brannvern på hytta. Bak kampanjen står forsikringsselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) I tillegg er mange av landets brannvesen engasjert i aktiviteter som bl.a innebærer å besøke hytter og dele ut informasjon og røykvarslerbatteri.

? Verdier for nærmere 300 millioner kroner går årlig tapt i hyttebranner

? Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken.

? Håndverksmessig egeninnsats er vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann.

? Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig.

? Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

? Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.

? Gå aldri fra levende lys.

? Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

? Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.

? Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

? Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

? Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.

? Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.