Rennebu: – Vi har en litt annen organisering av 17. mai-arrangene i Rennebu i forhold til Oppdal, forklarer Astri Snildal ved kulturkontoret i Rennebu kommune.

Siste på Nerskogen?

– Her er det hver enkelt skole som organiserer dagen med egne komiteer. Slik vil det også bli år, så det blir en helt tradisjonell feiring.

– På Berkåk er det gudstjeneste og deretter tog til helsesenteret med tale for dagen og samling i Rennebuhallen. På kretsskolene er det også egne tog og arrangement.

– Det spesielle i år er at dette kan bli den siste 17. mai feiringen på Nerskogen, der skolen er vedtatt nedlagt. Slik gikk det i alle fall på Havdal.

Festforestilling

– Det nye i år er at vi arrangerer en egen festforestilling i Rennebuhallen i anledning 200 årsjubileet for grunnloven.

– Dette blir en forestilling med mange lokale krefter. Rennebu skolekorps starter det hele. Videre vil det bli musikkinnslag fra kulturskolen, korene og pianomusikk med vår organist.

– Det er lagt opp til at de enkelte skolene skal ha egne underholdningsinnslag.

– Det blir naturligvis også historiske innslag i anledning grunnlovsjubileet.

– Dette skal være en trivelig kveld med kaffe og kaker, og med gratis inngang, avslutter Astri Snildal.