OPPDAL: Folk som bruker gangveien klaget til politiet på at de måtte ut i E6 for å komme seg forbi bygeplassen ved Skifer Hotel.

– Statens vegvesen har også tidligere fått klager på at gangveien er sperret, sier Per Christiansen ved Oppdal lensmannskontor.