OPPDAL: Aktivum Midt-Norge AS har i snart 13 år drevet som utviklingsaktør og aktivitets/arrangementsselskap innen kultur og reiselivsområdet. Selskapet startet sin virksomhet på Sunndalsøra. Siden har selskapet fått regionale ambisjoner. Oppdal kommune har nå gått inn på eiersiden. Selskapet etablerer nå avdelingskontor i Oppdal Næringshage.

For å bemanne kontoret har selskapet ansatt Anne Stine Mathisen i halvstilling fra 1. mars. Daglig leder Asgeir Meland vil også betjene kontoret slik at det alltid blir betjent.

Anne Stine Mathisen fortsetter som daglig leder av turarrangøren Contrast Adventure på Sunndalsøra i halvstilling.