Dersom det går slik en del lensmenn ønsker, vil midtre og søndre del av Sør-Trøndelag allerede før påske gå sammen i ett stort vaktsamarbeid. Distriktet som samarbeider vil bestå av lensmannskontorene i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Orkdal-Agdenes og Meldal.

Målsettingen med den nye vaktordningen er at politiets arbeid skal få økt effektivitet, og det skal skape muligheter for bedre og mer målrettet ressursbruk. Intensjonen er også at ordningen skal gi større trygghet for både publikum og tjenestepersonell, og den skal gi et bedre arbeidsmiljø for de som er i operativ tjeneste.

Et hovedtrekk ved den ordningen som nå drøftes internt i lensmannsetaten og Sør-Trøndelag politidistrikt, er at man i stedet for dagens ordning med reservetjeneste i flere mindre vaktdistrikter, skal få flere politifolk som er i tjeneste ute på veiene utenfor det som er ordinær arbeidstid. I vesentlige tidsrom utenom ordinær kontortid, vil det bli seks tjenestemenn og -kvinner fordelt på tre enheter i aktiv tjeneste det nye vaktdistriktet. Målet er å få mer personell i aktiv tjeneste og mindre i reservetjeneste, slik det hittil har fungert. Reservetjeneste er basert på hjemmevakt med utrykning når ting skjer.

Det skal etter det avisa oppfatter, være episoden sist høst på Melhus, da politiet angivelig av budsjettmessige årsaker ikke rykket ut for å ta innbruddstyver som var i ferd med å tømme et hus for inventar, som utløste diskusjonen om en ny vaktordning. Ikke lenge før sin avgang ved nyttår fikk daværende politimester i Uttrøndelag politidistrikt Sverre Kirksæther, overlevert en rapport fra åtte lensmenn om en felles vakt- og beredskapsordning. Opprinnelig var også Hemne-Snillfjord med, men av geografiske årsaker skal dette lensmannsdistriktet ikke lenger være med. En av arkitektene bak den nye ordningen skal etter det Opdalingen kjenner til, være lensmann Kjetil Mjøsund i Oppdal. Han avslår imidlertid å kommentere forslaget over telefon.