RENNEBU: I dag er omtrent 97 prosent av rennbyggene tilknyttet bredbånd. Men nå skal fibernettet bygges ut. Sentral i prosessen er Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Det koster å bygge ut til fibernett slik det er blitt gjort i store deler av Berkåk. Derfor er det avgjørende at det er nok kunder som bestiller før graving settes i gang. Kraftlaget eier den fysiske delen, mens Loqal (hovedeier TrønderEnergi) er ansvarlig for abonnentene og serving av kundene, forteller elverksjef Inge Olav Hatvik ved Kvikne-Rennebu Kraftlag.

Stor tilslutning

Loqal tilbød gratis tilslutning til kundene som forhåndsbestilte fibertilknytning. Dette benyttet mange seg av.

– I 2009 er det lagt fiberrør til i overkant av 100 husstander. Dette arbeidet vil vi fortsette med i år så snart vinteren slipper taket, sier Hatvik.

– Vi er nå ferdig utbygd mellom jernbanen og E6 på Berkåk øst, dette gjelder området fra Industriområdet til Stasjonsveien. På vestsida er Vassliveien, Granliveien, Gamle Kongevei og deler av Buveien tilsluttet fibernettet. Så snart tela går, vil Buveien bli fullført, så vil Porsveien og Løkkjveien følge etter. En slik utbygging må til en viss grad være lønnsom, så videre utbygging vil være avhengig av interessen fra husstandene, sier han.

Hatvik vil også gjerne rose kommunen for deres samarbeid i forbindelse med byggingen, blant annet ved graving langs vegnettet må dette gjøres i felles forståelse med teknisk drift ved kommunen.

Bevisst tankegang

Rennebu er forholdsvis tidlig ute med fiberutbygging.

– Så vidt vi vet er vi her kommet et godt stykke lenger enn våre nabokommuner. Og det er en bevisst tankegang som ligger bak. Kvikne-Rennebu Kraftlag ønsker å være en positiv bidragsyter for lokalsamfunnet, og med bygging av superbredbånd gjør de sitt til at det kan være mer attraktivt å bo her, sier Hatvik.

Fra bredbåndutbyggingen tok til først på 2000-tallet til i dag har kraftlaget investert om lag 20 millioner kroner i bredbånd.

– Det nytter ikke å spare på hvert eneste øre, hvis menneskene flytter herfra, da mister vi jo kundene våre. Jeg er viss på at slike dette er god investering for framtida, legger han til.

Viktig bidragsyter

Kraftlaget har allerede et godt omdømme for sine bidrag til lokalsamfunnet. Det vil de fortsette med.

– Bare til kultur og idrett har vi bidratt med godt over en halv million kroner de siste åra. Denne aktiviteten er av stor betydning for lokalsamfunnet, og vi må jo huske på at det er snakk om våre framtidige kunder også, sier elverksjef Inge Olav Hatvik ved Kvikne-Rennebu Kraftlag.