OPPDAL: Etter at finansieringen av det nye storhotellet kom på plass forrige uke igangsettes byggingen i dag klokken 12.00, og markeres på nytt klokken 14.00.

– Det blir forhåpentligvis en stor åpning, sier Bjørn Ove Ansnes.

– Det blir en gedigen spade, sier smed Frank Abildsten. Han har gjennom helga laget det som skal bli selve symbolet på byggingen av hotellet.

– Den er fem meter høy, forteller Abildsten. Spaden skal være til stede gjennom hele byggeprosessen og i tiden etter.

– Den er knalltøff, understreker smeden.

Bjørn Ove Ansnes kan fortelle at det store spadetaket symboliserer at hotellbyggingen gjennom samarbeid har blitt en realitet i Oppdal.