OPPDAL: Oppdal kommune sender i disse dager ut brev til alle husstander, med vedlagte Nei Takk til reklamemerker. Dette som et resultat av et vedtak i kommunestyret da man behandlet energi og klimaplan for kommunen.

– En økt reservasjon vil negativt kunne påvirke både det distribusjonstilbud som finnes i dag, arbeidsplasser og lokalt næringsliv, skriver Posten i en epost til Opdalingen.

Posten mener at økt reservasjon ikke fører til redusert papirforbruk, men at reklamen flytter seg til andre papirkanaler.

– Postens segmenteringsordning fører til redusert papirforbruk, sammenlignet med andre papirkanaler, mener Posten selv.

Undersøkelser viser at de som mottar reklame leser denne; ikke alt, men den som interesserer dem. Derfor regnes uadressert reklame av lokalt næringsliv som den mest treffsikre, og mest miljøvennlige, skriver Posten om sin egen inntektskilde.

Opdalingen forsøkte onsdag ettermiddag å få distribusjonslederen i tale, men avventer til torsdag formiddag.