OPPDAL: Ledelsen ved Aune barneskole har jobbet hardt og målrettet siden nyttår med å få nye lærere inn i skolen. Der menn og kvinner har vært likt kvalifisert, er menn foretrukket. Nå er det menn ved alle trinnene i barneskolen, og fra femte klasse og oppover er det halvt om halvt kvinner og menn.

Fra fjerde klasse og ned er det menn på alle trinn. I tillegg mener rektoren at lærerstaben er sammensatt av en sunn aldersblanding.

Rektor Øyvind Melhus forteller at det er veldig viktig både for voksenmiljøet og for miljøet for ungene at det er menn i skolehverdagen.

– Rekrutteringsarbeidet er noe av det viktigste vi gjør, og vi legger ned mye arbeid der.

Han har ansatt både flinke damer og flinke menn.

– Men vi har hatt fokus på menn, og vi har hatt mange gode søkere som ikke fikk fast jobb. Det er et godt tegn for det videre arbeidet i skolen, at det er en attraktiv arbeidsplass.

Ni nye lærere er i år ansatt ved skolen, og arbeidet er gjort på bakgrunn av en rekrutteringsplan kommunestyret banket i fjor høst.

Melhus mener menn og kvinner har forskjellig syn på hvordan ting kan løses.

– Damene er flinke, men det er godt å ha med mannfolk også.

Kontaktlærer Sverre Lund mener læreryrket må få økt status og bedre lønninger skal det bli mer attraktivt for menn.

– Det har bedret seg betraktelig de senere år, sier han. Det er femte gang han starter med ny førsteklasse, og han gleder seg over at flere menn kommer inn i skolen.

– Det var flere menn før, selv om det ikke var halvt om halvt da heller, sier han. En blanding mener han er helt nødvendig, både for arbeids og læringsmiljøet.

– Men det trengs et løft, både når det gjelder status og lønn. Vi er på gang, og jeg mener det er tatt flere steg i riktig retning.