OPPDAL/RENNEBU: Det viser de siste tallene fra NAV. Ved utgangen av april er det 4 700 ledige i fylket. Dette utgjør tre prosent av arbeidsstyrken og fylket ligger nå på landsgjennomsnittet. Samtidig er antallet permitterte arbeidstakere redusert med 35 prosent.

Mens ledigheten i Ørland er på vel fire prosent og 3,8 prosent i Rissa, er nå ledigheten nede i under to prosent i Rennebu og Røros. Rennebu har aller lavest ledighet i fylket, nede på 1,3 prosent.

Størst prosentvis økning i ledighet fra samme periode i fjor, er det i Frøya med 27 prosent og Oppdal og Rennebu med 20 prosent. Ledigheten faller mest i Hemne med 51 prosent og Midtre Gauldal med 29 prosent.

Antallet permitterte går ned

Ved utgangen av april er det i alt 484 permitterte arbeidstakere i fylket, en kraftig nedgang fra i fjor, men også fra mars i år.

– Dette er en gledelig utvikling, de permitteringer vi ser i andre deler av landet på grunn av vulkanutbruddet på Island har vi ikke fått i Sør-Trøndelag, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Det er særlig innen bygge- og anleggsnæringen her i fylket, nedgangen i antall permitterte stor.

God stillingstilgang

Stillingstilgangen i april økte med 40 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Noe av årsaken til dette er at det ble lyst ut en del sommerjobber i april i år, mens de kom i mars i fjor. Selv om vi korrigererer det for dette er stillingstilgangen god, og det er bare en mindre nedgang i nye stillinger så langt i år sammenlignet med 2009.

Langtidsledigheten øker i enkelte næringer

Selv om ledigheten totalt sett går ned, fortsetter langtidsledigheten å øke. De konjunkturutsatte næringene som bygg og anlegg samt industrien har hatt en stor nedgang i ledigheten, likevel er det her langtidsledigheten øker mest.

– Det kan tyde på at de som først ble rammet av ledighet under konjunkturnedgangen er de som sliter mest med å få nytt arbeid, sier Wigum. Aktiviteten i de utsatte næringene var høy ved inngangen til nedgangskonjunkturen og en del ufaglærte og personer med kort yrkespraksis var de som først mistet arbeidet.