OPPDAL: Destinasjon Oppdal hadde 400.000 kroner i gjeld da styret gikk til skifteretten med selskapet. I selskapet var det verdier for 160.000 kroner, ifølge bobestyrer Knut Dybvik i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Dybvik har ikke rukket å få oversikt over detaljene i boet, men har skaffet seg et oversiktsbilde.

– Det var det økonomiske grunnlaget for videre drift som var grunnen til at styret valgte å gå til skifteretten. Det er to ansatte som berøres, hvorav det er en av de ansatte som er i en arbeidstvist. Den saken berøres ikke av konkursen, sier Dybvik.

Det er berammet skiftesamling den 16. mai. Bobestyrer sier at saken fremstår som ryddig, og at han håper å ha en fullstendig innberetning klar til skiftesamlingen.