Flere trosser FHIs koronaråd - politiet går ut med påminnelse