RENNEBU: Han sier at han som skadestedsleder den andre dagen av redningsaksjonen ikke under noen omstendighet ville ha takket nei til en slik styrke.

- Vi hadde stort behov for mannskaper denne dagen, og takket ja til alle, sier den erfarne politimannen, som ledet arbeidet med å koordinere alt som skulle på plass i en forrykende snøstorm fredag.

Han ønsker ikke å legge skylden på noen i denne saken, men ser ikke bort i fra at det kan være vikarierende motiver som gjør at den kommer opp på denne måten.

- La meg gjøre det klart: Hvis jeg har gjort feil, skal jeg være den første til å legge meg flat.

Han legger til at det er svært viktig å sørge for å loggføre alle slike henvendelser, også for folk fra frivillige organisasjoner.

Henvendelsen fra Nesset er ikke ført opp noe sted i aksjonsloggen.