OPPDAL: To ganger i året sender Estlandshjelperne en trailer fullastet med klær, sko og ustyr til Estland. Om lag 40-50 kubikk blir samlet inn på en dag i Oppdal. – Traileren vil stå ved Aunasenteret fra klokka 14 til 18 torsdag 16. oktober. Vi gjør det slik som før, at alle betaler 25 kroner per sekk eller kasse de leverer. På den måten får vi betalt frakten til Estland, sier Nerhoel. Alt som leveres må være helt og rent. – Det er først og fremst klær og sko vi trenger. Men utstyr som barnevogner, dyner og pledd er også kjærkomment, sier Nerhoel. Trailersjåføren er med i en organisasjon som kjører faste ruter til Estland. Han er innom forskjellige steder og sist gang var det Tartu som fikk gleden av utstyret traileren kom med. – Vi har et veldig godt mottaksapparat og er helt trygge på at det vi sender blir tatt imot og distribuert på en skikkelig måte, sier Nerhoel. Fredag 19. oktober arrangeres det Estlandskveld. Det har blitt en fast ordning at 5. og 6. klasse ved Aune skole arrangerer Estlandskveld og samler inn penger ved å selge lodd. – I fjor fikk elevene inn 20.000 kroner. Dette er veldig viktig bidrag for oss, sier Nerhoel. Til Estlandskvelden kommer Blant andre Mati Sinisaar som er bestyrer på barnhjemmet Estlandshjelpen støtter i Tallinn. Han har med seg lille Nastja som var hos Nerhoel i jula. Opdalingen hadde en reportasje om henne da hun var på besøk. – Det går mye bedre med henne nå. Hun har fått plass på barnehjemmet og ting ser ut til å gå riktig vei, sier Nerhoel. I sommer var Nastja på besøk både hos Solveig Nerhoel og Solveig Bergsland på Sula. Bergsland var den som drev Estlandshjelpen i Oppdal før hun og familien flyttet til Ålgård utenfor Stavanger. – Hun fikk noen gode dager på Sula og nå ser jeg fram til å se hvordan hun har det, sier Nerhoel.