Ulykkesrisikoen har blitt redusert med opptil 35 prosent på E6 ved Dovreskogen, E18 i Grenland og riksvei 3 i Østerdalen hvor Statens vegvesen allerede har innført automatisk måling av gjennomsnittsfart.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har derfor gitt Vegvesenet lov til å sette i gang nye målinger på elleve strekninger i år.

– Det viktigste tiltaket for å redusere dødsulykker og alvorlige ulykker på veiene er å få sjåførene til å holde fartsgrensene og å tilpasse farten etter forholdene. Automatiske målinger av gjennomsnittsfart er et effektivt tiltak når det gjelder å bedre trafikksikkerheten. Hensynet til personvernet til bilistene skal også ivaretas ved direkte automatisk sletting av data for de bilistene som holder fartsgrensene, sier Kleppa.

Strekningene som får måling i år er fylkesvei 653 i Eiksundtunnelen, E39 i Byfjordtunnelen, E6 i Helltunnelen, E8 i Tromsøysundtunnelen, riksvei 7 i Hallingdal, E8 i Lavangsdalen, riksvei 475 i Flekkerøytunnelen, E16 i Lærdalstunnelen, riksvei 25 mellom Elverum og Trysil, riksvei 4 mellom Stryken og Grua, og fylkesvei 57 mellom Lindås og Lauås syd.

I løpet av de neste tre årene vurderer myndighetene å etablere målinger på inntil 40 strekninger, inkludert de elleve som får målinger i år. (ANB-NTB)