Oppdal: – Nå og ut april er normal behandlingstid fra tre til fem dager fra du søker til du får passet ditt, forteller lensmann Finn Skårsmoen.

– Men søker man senere kan denne behandlingstiden fort bli doblet. Det er derfor lurt å være ute i god tid med å ordne pass.

På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen kan leveringstiden være lenger enn garantitiden på ti dager.

– Det er jo surt å oppdage at passet er gått ut på dato når du skal ut reise, sier Skårsmoen. Det er også blitt mer restriktivt å utstede nødpass nå enn tidligere, i tillegg til at det blir kostbart da et nødpass gjelder kun for den ene reisen. Det er derfor smart å sjekke utløpsdatoen på passet nå.

– Mange er heller ikke klar over at passet må være gyldig i minst seks måneder etter utløpsdato i enkelte land. Andre land krever tre måneder. Da er det ikke nok at passet har utløpsdato etter utenlandsturen.

Politiet anbefaler at du tar med pass på alle utenlandsreiser, selv om norske borgere ikke er underlagt regulær passplikt ved grenseoverganger i Schengen-området. Fly, ferger og hoteller krever også ofte pass ved innsjekking.