Retten tvilte seg fram til betinget fengsling av mannen med bostedsadresse i Rennebu. Mannen er i slutten av 20-årene.

Vedkommende ble stoppet av politiet etter tips fra publikum og hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,56 milligram per liter luft ved utåndingsprøve som ble foretatt på stedet.

Vegtrafikkloven åpner for både betinget og ubetinget fengelsstraff når det er snakk om fra 0,5 til 1,2 promille. Retten la til grunn at mannen hadde kjørt en relativt kort strekning, at det ikke var noe påfallende ved kjøringen.

Mannen ble stanset på grunnlag av tips fra publikum med påstand om vedkommende hadde drukket på offentlig sted og etterpå satt seg i bilen for å kjøre.

Den tiltalte nektet for at han hadde drukket i forkant av kjøringen, og påsto at promillen måtte stamme fra drikking natten i forveien og etter en øl tidlig på morgenen. Promilletesten ble tatt halv fire på ettermiddagen.

Retten kom til at riktig straff ville være 18 dager betinget fengsel med prøvetid på to år, 30.000 kroner i bot, noe som tilsvarer 1,5 brutto månedslønn, samt tap av førerrett i 22 måneder.

Den domfelte vedtok dommen på stedet.