Mandag skal bygningsrådet behandle en henvendelse fra Oppdal Idrettslag som søker om å få ta en avgift for bruk av skianlegget i Kåsen fra åpningen av anlegget i november til 31. januar.

Etter 31. januar forventes det at det er nok naturlig snø, og anlegget kan da benyttes uten betaling.

Rådmannen innstiller på at idrettslaget kan ta 50 kroner for enkeltbillett og 350 kroner for sesongkort, men setter som vilkår at barn og unge under 20 år skal være fritatt for avgift, og at det ikke tas avgift når det er nok naturlig snø til at løypene kan prepareres.

Oppdal Booking kunne denne uken opplyse at Oppdal Skistadion sesongåpner første helga i november.