Senterpartiet i Sør-Trøndelag opplyser i en pressemelding at nominasjonskomiteen har innstilt oppdalingen Geir Arild Espnes på andre plass til stortingsvalget 2017.

I inneværende periode er Senterpartiet  representert med en representant fra fylket, men nåværende representant Heidi Greni er vraket av nominasjonskomiteen.

De fem øverste på listen som nominasjonskomiteen i Sør Trøndelag Senterparti legger frem som innstilling til nominasjonsmøtet er;

1 Gunn Iversen Stokke 1959 Skaun

2 Geir Arild Espnes 1957 Oppdal

3 Marte Løvik 1975 Trondheim

4 Vegard Frøseth Fenes 1996 Senterungdommen / Trondheim

5 Jorid Jagtøyen 1971 Melhus

Geir Arild Espnes jobber i dag som professor / leder for Senter for helsefremmede forskning på NTNU, har erfaring fra lokalpolitikken i Oppdal og sitter i dag i Sør Trøndelag Senterparti sitt fylkesstyre.

Espnes betegnes av nominasjonsmøtet som en person med stor arbeidskapasitet, og med et stort engasjement.

Han skal være motivert og ser frem til å gjøre en stor innsats for å sikre Sør Trøndelag Senterparti et godt valgresultat.

I pressemeldingen heter det videre at nominasjonskomiteen for Sør Trøndelag Senterparti har gjennomført en prosess i tråd med Senterpartiets vedtekter og retningslinjer. Utover dette har komiteen gjennomført intervju med flere kandidater. Komiteen ble i starten av arbeidet enige om å fremme en felles innstilling for nominasjonsmøtet, og at man ved eventuelle uenighet skulle avgjøre med flertallsavstemning.

Når det gjelder rekkefølgen har komiteen tatt hensyn til innspill fra lokallagene, intervjurunde samt kjønnsbalanse og geografi. Komiteen vil gjøre oppmerksom på at det var uenighet om førsteplassen og det var to forslag på kandidater, Gunn Iversen Stokke og Heidi Greni. Flertallet på fire gikk for Gunn Iversen Stokke og mindretallet på tre gikk for Heidi Greni.

Nominasjonskomiteen mener med dette å ha fremmet et godt motivert lag, og har tro på at disse vil gjøre en stor innsats for å sikre Sør Trøndelag Senterparti to på tinget ved stortingvalget 2017.