OPPDAL: Norheim Natursten flytter all sin virksomhet til industriområdet i Oppdal. Hågenstad Brug vil heretter konsentrere sin virksomhet til Innset. Mens mange andrevirksomheter innen bygg og anlegg reduserer sin virksomhet på grunn av den internasjonale økonomiske krisen, satser Norheim Natursten friskt og øker sin aktivitet. Som et ledd i denne opptrappingen, har bedriften kjøpt Hågenstad Brug sitt anlegg på industriområdet for 2,8 millioner kroner.

– Dette har vi gjort for å samle all vår virksomhet i Oppdal på ett sted og på den måten sikre en mer rasjonell drift. Til nå har vi vært spredd rundt omkring i hele Oppdal, noe som både har vært tungvint og lite rasjonelt, sier eier og prosjektleder Tom Erik Norheim. Han regner med å være på plass i sitt nye anlegg innen utgangen av mars.

Fremtiden er lys

Anlegget som Norheim Natursten har kjøpt av Hågenstad Brug, består av 7 mål tomt og ca. 800 kvadratmeter bygningsmasse. I tiden fram til nyåpningen vil Norheim Natursten bruke nære 400.000 kroner på å oppgradere og tilpasse bygningsmassen.

– Vi ser lyst på fremtiden. Selvfølgelig har vi merket de økonomiske nedgangstidene, men på langt nær så mye som fryktet. Men vi tror at det verste er over. Hittil i år har vi faktisk registrert en omsetningsøkning på 30 prosent i forhold til samme periode i fjor. Ordretilgangen for resten av året er god, sier Tom Erik Norheim.

Fleksibel

Norheim Natursten har en fleksibel arbeidsform. Bedriften har mange prosjekter omkring i store deler av landet og kan disponere sine ansatte etter behov. I øyeblikket arbeider Norheim Natursten med millionprosjekter både i Molde, på Kvitfjell, på Hafjell og i Oslo.

– Mange av våre prosjekter er knyttet til bygging og rehabilitering av store kjøpesentra, blant annet Roseby i Molde og Liertoppen mellom Oslo og Drammen. I tillegg har vi flere store prosjekter for privatpersoner både i Oslo, på Hafjell og på Kvitfjell, sier Tom Erik Norheim.

God arbeidskraft

Norheim Natursten omsatte i fjor for 25 millioner kroner. Starten på det nye året gir grunn til tro på fortsatt framgang. Norheim Natursten har til sammen 28 ansatte. Av disse er 21 ansatte knyttet til hovedavdelingen i Oppdal og de resterende 7 ansatte knyttet til Oslo-avdelingen.

– Mange av våre ansatte er utenlandske statsborgere. Vi har 11 ansatte fra Litauen og 4 ansatte fra Polen. Alle disse er meget gode arbeidere med en høy arbeidsmoral. Jeg er meget godt fornøyd med mine utenlandske ansatte, sier Tom Erik Norheim.