SUNNDAL: – Vi legger vekt på ikke å skape for store forventninger, men har tro på at vegen kan åpnes allerede i første halvdel av måneden, sier stortingsrepresentant og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, Jenny Klinge til Aura Avis.

Starter mandag

Bevilgningene til sikringsarbeidet er på plass, og mandag er arbeidet i gang i stranda. Da blir det grovrensking av fjellet.

– Samtidig blir det full skuv på for fase to, som består i å forbedre det eksisterende fanggjerdet, samt å kontrollere fjellsida bedre, sier Klinge.

En tror dette arbeidet skal kunne gjennomføres relativt raskt, og dermed vil det bli åpnet for kolonnekjøring allerede i september. Kolonnekjøringen vil foregå fram til fanggjerdene er på plass, sannsynligvis i løpet av oktober, og i begynnelsen av november er plana å åpne veien for allmenn ferdsel.

Ingen busser

Busser og minibusser vil bli nektet i kolonnekjøringen, og sannsynligvis også når vegen åpnes igjen for allmenn ferdsel. Dette vil bli en fortløpende vurdering.

Vi håper tiltakene vil gjøre at folk kan føle seg trygge når de ferdes i stranda, sier Klinge.

Stengt veg har skapt problemer for transportnæring, øvrig næringsliv og andre faste brukere av riksveg 70 gjennom Oppdølsstranda. Nå kan vegen altså bli åpnet i løpet av en måneds tid.

– Takk og pris for det. Det verste hadde vært at ingen ting hadde blitt gjort før vinteren, sier Klinge, som legger til at det ikke er en enkel situasjon å skuve på for å få åpnet vegen når en kjenner forhistorien.

Båtskyss

Det er bevilget penger, og skoleelever fra Ålvundeid og Ålvundfjord vil få båtskyss fram til tunnelen er på plass.

– Vi jobber også med et båttilbud for andre som ikke ønsker å kjøre stranda. Vi mener det bør være et slikt tilbud, og er i dialog med departementet. Men dersom busser og minibusser blir nektet å kjøre stranda, skulle ikke dette være noe problem, sier Klinge.