OPPDAL: Johan Vindal fra Storlismia overrakte en GPS til hundeføreren som var i fjellet uten å kunne fortelle hvor han var nøyaktig nok til at folk kunne finne ham. Alt mannskapene visste, var at han befant seg ved en varde og en rødmerket stein. – Jeg reagerte på mottoet deres, sa Vindal. Hundeføreren har erklært at man bare trenger kart og kompass på tur. – Dere trenger ikke å bruke den, men ta den med, sa Vindal. Han var selv med den første skuterpatruljen som lette etter den værfaste hundekjøreren.– Hvis du hadde fortalt oss referansene, så hadde vi funnet deg den første natta.Mange mannskaper måtte ofre helg, svette, blod og tårer på å lete etter mannen.

Mange deltok

Det var mange som fant veien til kommunehuset og marsipankakefeiringen i kantina. Spesialinviterte mannskaper som befant seg på fjellet i en snøstorm man sjelden ser maken til.

– Det var temmelig farlig der inne, sier en av forsvarets mannskaper, det kunne gått liv under aksjonen. Forholdene var veldig vanskelige, og det var uvanlig store snømengder.

Ordførerne både i Oppdal og Melhus takket for en fantastisk oppslutning om redningsaksjonen, politimester Marum roste hjelpemannskapene, politibetjent Jan Tømmervold takket alle sammen, og leder i Oppdal Røde Kors, Terje Aunøien, roste innsatsen og innsatsviljen blant mannskapene.

– 60 mann stod klare til å ut på ski på søndag, fortalte han.

Selv glemte visst hundeføreren å takke mannskapene. Han var mest opptatt av å selge hodelykter av den typen han hadde brukt i fjellet...