RANDI GRETE KALSETH

OPPDAL: Det forteller Tore Samskott ved enhet for kommunalteknikk.

– I 2006 slapp folk unna med mindre avgifter, fordi vi førte dem over på regnskapsåret 2007, forteller han. Dette for at folks forbruk skal betales samme år.

– Dette betyr at kommunen hadde mindre inntekter i 2006, mens inntekten vil øke i 2007.

– Til våren betaler man for en og en halv måned ekstra, og det samme gjør man til høsten. I 2008 vil regningen igjen gjelde for 12 måneder.

Da blir det ifølge kommunen mer korrekt regnskapsmessig.

– Utover dette, så er vi kjempefornøyde med at så mange velger å sende inn vannforbruket sitt på internett, sier enhetsleder Thorleif Jacobsen. Han legger til at det blir mindre arbeid for regnskapskontoret, i tillegg til at feilprosenten blir mindre, når kundene selv har kontroll på tastingen av forbrukstallene.