Det har blitt tradisjon at Lions Club i Oppdal, i samarbeid med søsterorganisasjonen Kjerringrokk, sprer juleglede ved lokale institusjoner før jul. Jan Ødegård

OPPDAL: I år falt valget på Moatun, Drivdalsheimen og Torshaug, som hver fikk 3.000 blanke kroner og en pakke egenproduserte Helligtrekongerslyd.

Onsdag var Ragnvald Johnsen fra Lions Club og Eli Rosshaug fra Kjerringrock på førjulsbesøk ved de tre bofellesskapene for eldre med gavesjekker til fritt valgt formål. De eldre skal sjøl få bestemme hva pengene skal brukes til, til beste for alle.

– E det jul, så e det jul, sier Ragnvald Johnsen.

– Vi fikk penger fra Røde Kors i fjor, sier Ruth Aune på Torshaug. Etter diskusjon i styret ble det kjøpt inn nye hagestoler for midlene den gangen. Det blir styrebehandling også denne gangen før en tar avgjørelse om hva pengene fra Lions Club skal brukes til.

Mer i Opdalingens papirutgave torsdag.