Denne fartsovertredelsen kostet ham 7800 kroner.

Når det gjelder traileren, så blir det en langt strengere reaksjon.

Trailere skal være «sperret» til 90 km/t og sjåføren innrømmet at fartssperren var utkoblet. Dermed må sjåføren - en ungdom fra Bodø med forholdsvis nyervervet førerkort - belage seg på en langt strengere reaksjon enn bare et forenklet forelegg for fartsovertredelsen. Han vil nemlig også ble anmeldt for å ha koblet ut fartssperren.