OPPDAL: I Fokus Bank har fire av ti nye boliglånskunder valgt fastrente så langt i år. Ved kontoret i Oppdal har ca 30 prosent valgt å binde renten.

Andelen kunder i Fokus Bank som velger fastrente er sterkt økende. Av nye lån i februar i år var 35 prosent med fast rente, og bare i løpet av de to første ukene mars er andelen på 41 prosent. Samlet var andelen fastrentelån i 2007 åtte prosent, mens det i 2008 økte til 13 prosent.

– Kundene søker forutsigbarhet på lånekostnadene i en tid hvor fremtiden er usikker. Dessuten er prisen på fastrentelån gunstig i langsiktig perspektiv. Fokus Bank har i følge finansportalen.no den laveste fastrenten i markedet, og vi skal fortsatt være konkurransedyktig, sier banksjef Norvald Veland.

Den viktigste fordelen med å binde renten er at låntager får forutsigbare lånekostnader. Flytende rente over tid har vist seg å være økonomisk gunstigere, men for mange blir det feil å bare vektlegge lønnsomhet. Det er flere ting man bør tenke gjennom før man velger mellom fast eller flytende rente: Økonomisk handlingsrom, belåningsgrad, antall år bindingstid og hvor stor andel av lånet du vil binde.

Fastrente er en «renteforsikring». Du får stabil og forutsigbar lånekostnad og unngår store svingninger, og dermed perioder med høye renter.

– Fast rente handler om forutsigbarhet og trygghet. Derfor bør bindingstiden være lang, generelt anbefaler vi derfor fem til ti år, sier Veland.

Han understreker at man heller ikke skal binde renten for å spekulere i å treffe rentebunnen, men for å oppnå trygghet og forutsigbarhet på fremtidige lånekostnader.

– Du bør tåle å se at renten er høyere med fast enn med flytende rente i perioder, men samtidig er det stor sannsynlighet for at du også vil oppleve perioder med lavere rente enn den flytende renten. Gevinsten ligger uansett i at du slipper å bekymre deg for disse svingningene, sier Veland.