foto
Oppdalssildre er unik for Norge, og finnes ingen andre steder i verden. Oppdalssildre (Saxifraga x opdalensis) er en flerårig urt i sildrefamilien, og en endemisk art for Norge(den forekommer bare her i hele verden). Den har en liten utbredelse rundt Oppdal. Den har oppstått etter siste istid som en krysning mellom bekkesildre og knoppsildre (allopolyploid opprinnelse), og av utseende er den en mellomting mellom foreldrene. Den har yngleknopper som knoppsildra, men de er ikke like klart røde. Tilsvarende hybrider av trolig samme opphav, er registrert i Hattfjelldal og Hamarøy i Nordland, og i Gaissene i Finnmark. På Svalbard er søsterarten svalbardsildre svært utbredt. Foto: John Bjarne Jordal

Denne oppdalsjuvelen kan forsvinne, men kommunen har en plan